På tross av innstramningen forblir Seiersborg videregående skole i det samme tiltaksnivået som skolen har vært i de seneste ukene, dvs gult tiltaksnivå. Det vil si følgende for våre elever:

1. Ingen syke møter på skolen
2. Ekstra godt renhold og fokus på god hygiene
3. Kontaktreduserende tiltak som:

    • å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
    • at hele klasser regnes som en kohort.
    • at ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser.
    • at det unngås trengsel og store samlinger.
    • at de ulike kohortene/klassene har egne pauseområder.

Alle elever i alle klasser følger ordinær timeplan og ukeplan i sine faste grupper dersom de er friske og ikke er pålagt karantene. For elever som er utplassert i praksis ved en ekstern bedrift, ta kontakt med kontaktlærer eller lærer i faget yrkesfaglig fordypning (YFF) dersom du er usikker på om du skal i praksis. Er du usikker på om du skal på skolen, prat med kontaktlærer, miljøarbeider eller kontakt administrasjonen på Seiersborg.

Mer informasjon om konsekvensene av gult tiltaksnivå i videregående skoler finner du her.