Vi er kommet godt i gang med nytt skoleår og det er på tide og møtes for å informere og ha samtaler om skolehverdagen for elevene på Seiersborg videregående skole.

Tid: Onsdag 11. september kl. 17.00
Sted: Seiersborg videregående skole, Soliveien 56, Rolvsøy.

Vi møtes i kantina der det blir informasjon om det inneværende skoleåret fra skolens ledelse.
Etter fellesdelen blir dere med de respektive kontaktlærere til klasserommene hvor det blir egne møter.
Her blir det gitt informasjon som gjelder den enkelte klasse og mulighet for å stille spørsmål. Mer informasjon her.