Da Henrik Ek Dahlgren (22) var i tenårene ble han mobbet. Skolehverdagen var vanskelig, og han slet med dårlig selvtillit. Da han startet på Seiersborg, snudde det. I dag har han tatt fagbrev og jobber som helsefagarbeider i Re Kommune i Vestfold.

Henrik jobber som nattevakt på et hjem for psykisk utviklingshemmede..
-Jeg trives veldig godt. Her er det et bra miljø, og jeg har mange flotte kolleger, sier han.

En ungdomstid preget av mobbing
Mobbing kan få mange følger for de som er utsatt. Det kan være vanskelig å gå på skolen, utfordrende å konsentrere seg om skolearbeid og vanskelig sosialt. For Henrik førte mobbingen til dårlig selvtillit og utagering på skolen.
-Det var en vanskelig periode, sier Henrik. – Jeg fikk en IOP (individuell opplæringstjeneste) gjennom BUP for å komme meg gjennom.

Tiden på Seiersborg ble vendepunktet
Da Henrik skulle velge hvilken videregående skole han ønsket å gå på fikk han et tips fra BUP om Seiersborg. Han ble fortalt at Seiersborg kunne tilby tettere oppfølging i et mindre skolemiljø og det virket som et bra alternativ for ham.
-Jeg søkte, og kom inn, sier Henrik. – Det er jeg veldig glad for. På Seiersborg følte jeg meg sett og hørt, og jeg ble fulgt opp på en helt annen måte. Skolehverdagen startet med frokost i kantina. Der møtte både elever og lærere, og vi spiste sammen. Det var en god start på dagen, sier han.

Henrik forteller at elevene han gikk sammen med hadde ulike behov. Og at alle fikk tilrettelagt hverdagen utfra deres behov. Noen hadde angst, og da gjorde lærerne mye for å trygge dem. Om det var noen som hadde en dårlig dag så ble det også hensyntatt.
-Alle ble sett og hørt. Du fikk den hjelpen du trengte, og du ble hørt selv om du var ungdom, sier Henrik. – lærerne følger veldig godt opp. De venter ikke for å se om det «går seg til». De tar opp ting med en gang, og de tilpasser oppgaver.


Fra Seiersborg til fast jobb

Henrik har tatt fagbrev som Helsefagarbeider. Han roser lærerne på skolen.
-Takket være dem at jeg har fått fagbrev. De var veldig behjelpelig på veien videre, sier han. -Og foreldrene mine da, smiler han. -Jeg har nå fått fast jobb, jeg har fått samboer og forlovet meg, og jeg har kjøpt hus, sier han stolt. Vi flytter inn om bare noen få dager.

Jeg følte at jeg kom til Seiersborg som en gutt, og gikk ut som en mann, sier Henrik.

Henrik’s råd til andre som vurderer å søke på Seiersborg
-Har du grunnlag for å søke, så SØK!, sier han. –Det var veldig godt å gå der. Og om du ønsker kan du jo ringe en av rådgiverne og få en prøvedag.