Det er snart ny søknadsfrist for videregående skole, og i den anledning ble alle rådgiverne på ungdomskolene i distriktet invitert til frokost og informasjon.

Øystein innledet morgenen med å fortelle litt om skolen, før elevrådsleder og ambassadør framsnakket skolen og hva den har betydd for henne. Inga Klevås og Camilla Carcary fra PP-tjenesten region Fredrikstad og Hvaler ga oss et innblikk i hvordan de jobber og hva som legges i spesialundervisning. Etterpå fikk rådgiverne en omvisning på skolen og muligheter til mer prat.

Dette ble en fin start på dagen med god mat, relevant temaer og en fin anledning til å fortelle om og vise fram skolen.