Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder/foresatt, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, testing/karantene eller isolasjon. Ved luftveissymptomer og sykdomsfølelse oppfordres elevene til testing. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder/foresatt eller egenmelding, skal fraværet:

– ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
– unntas fraværsgrensen

Les mer om det midlertidige unntaket fra dokumentasjonskravet.