Ung Fritid er et 2-årig prosjekt i Blå Kors Fredrikstad med finansiering fra Stiftelsen Dam. Tilbudet startet opp våren 2022, og det tilbys faste ettermiddagsaktiviteter, annenhver helg og i skolens ferier. I første omgang er dette et tilbud for elever med tilknytning til Seiersborg videregående skole i Fredrikstad, men det er et ønske at vi på sikt kan rekruttere flere.

Gjennom hele sommerferien har Ung Fritid hatt aktiviteter to ganger i uka. Den ene dagen har de møttes i skolens lokaler i Soliveien hvor de har laget mat sammen, spilt brettspill eller Nintendo Switch. Den andre dagen har de dratt på aktiviteter i nærmilljøet. Det har blant annet vært kino, bowling, klatrepark eller stranda.

Lina Akselsen 22 år fra Sarpsborg er prosjektkoordinator. Ved skolestart i august har Lina brukt mye tid på skolen og sammen med elevene for å bli kjent med dem og fortelle mer om Ung Fritid.  – Ikke alle har like mye å ta seg til på fritiden og i feriene, og ofte begrenses sosial omgang til det som skjer i skolehverdagen. Gjennom dette tilbudet samles ungdommer fra hele skolen, og det skapes vennskap på tvers av klasser og linjer. Også når skolen er slutt eller det er fri, forteller Lina.

Det er ønskelig å tilbringe mest mulig tid sammen med ungdommene for å bidra til at de skal nå egne mål om økt livsmestring gjennom verdifull fritid. Derfor er Lina med på de fleste aktivitetene sammen med ungdommene. I tillegg har hun ofte med en miljøarbeider og en frivillig, eller Tidgiver som vi kaller det i Blå Kors. På den måten er det flere trygge voksenpersoner rundt ungdommene, noe flere av deltakerne har gitt uttrykk for at de setter stor pris på.

Gjennom høsten har det vært gjennomsnittlig to aktiviteter i uka, en på skolen og den andre er i nærmiljøet eller litt lenger unna. Det har vært alt fra snekring, musikk-jamming, kino, Escape-room og Disney on Ice.  – Vi har også hatt vår alle første overnattingstur. Det var stort og veldig morsomt for de som var med.

Så langt ser vi at dette er et viktig og etterlengtet tilbud. Særlig for å ta tak i en del av utfordringene som har oppstått som følge av Covid-19.
Med prosjektet ønsker vi å bidra til å skape trygge, unge voksne gjennom å gi de gode opplevelser, hverdags- og sosial kompetanse.