Vi følger fylkets retningslinjer og oppdaterer fortløpende i tråd med deres informasjon. Følg med på mail, sms eller hjemmesiden vår for siste oppdatering. Les mer her.

Vi oppfordrer alle til å følge Folkehelseinstituttets råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk.

Hygieneplakat_Liggende_Bokmål