Sommeren 2018 ble utvidelsen av Seiersborg videregående skole ferdig, og det i den forbindelse at man ønsket et utsmykkingsprosjekt til noen av fellesarealene. Det ble derfor oppnevnt et kunstutvalg som bestod av både ansatte, elever og kunstkonsulent Hege Liseth. I et års tid har de jobbet med prosjektet, og det har vært en lærerik prosess. «Noe av det viktigste for oss har vært at kunsten skal kommunisere med og være engasjerende for elevene våre,» sier Espen L. Andersen som er assisterende rektor på skolen. Seiersborg videregående skole eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og er en friskole som gir et tilbud om et videregående utdanningsløp for elever med behov for tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Kunstprosjektet ble offentliggjort til kunstnere i Østfold via Østfold Kunstsenter, og flere kunstnere meldte sin interesse. Til slutt falt valget på to lokale kunstnere, hvor en hadde mye erfaring fra lignende oppdrag og en aldri hadde levert på tilsvarende oppdrag tidligere.

Jenny Alnæs har base på Hvaler og har mer enn 30 års erfaring som kunstner. Jenny Alnæs arbeider med fotocollager med lys, lysinstallasjoner, skulpturer og malerier. Hun har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, Vestlandets Kunstakademi samt spanske Real Akademia Catelade Bellas Artes De San Jordi. Jenny Alnæs har levert en fotocollage på 140 x 560 cm som har fått plass i skolens kantine. Verket er satt sammen av helleristninger/piktogram og selfier av elever og lærere. I tillegg har Jenny tatt flere miljøbilder på skolen. «Bildene er lagt lag på lag Verket er også synlig når det er mørkt ved bruk av lys som endrer verkets karakter. «Kunstprosjektet har et lekent uttrykk med assosiasjonsskapende elementer,» forteller Jenny. «Jeg ønsket å vise skolens identitet, og elevene og de ansatte har vært med på å skape det ferdige resultatet.»

Linda Spaun Hauglie gikk ut fra Kunsthøyskolen i Oslo i 2013 med Master i Kunstfag tekstil. Hun har veven som utgangspunkt for sitt kunstneriske uttrykk. Gjennom en flere ulike teknikker for etterbehandling der hun vekselvis bygger opp og bryter ned de etablerte strukturene i veven, skaper unike tekstiluttrykk med en helt egen dynamikk. Linda Spaun Hauglie sin kunstinstallasjon henger i vestibylen, og er noe av det første du legger merke til når du kommer inn på skolen. Dette er vevd med kobbertråd og etterbehandlet med eddik og salt slik at nyansene og uttrykket er helt særegent for akkurat dette verket. «Det var tre ord som festet seg når jeg startet prosessen med å lage skisser. Dybde – abstraksjon – variasjon,» forteller Linda. «Jeg ønsket også at det skulle være ro i arbeidet, samtidig som arbeidet skulle endre seg når man går forbi, ut ifra hvor man står i rommet eller hvor nærme man står.» Den unge kunstneren har jobbet helt annerledes med dette verket. Vanligvis har hun en skisse i hodet som hun vever etter. I oppdraget til Seiersborg har hun laget en skisse og også vevd en skisse i forkant.

Kunstverkene henger i to rom som fungerer som møteplasser for elevene. «Dette er to adskilte rom, men det var likevel viktig at de to kunstverkene spilte på lag,» forteller Heidi Wold Johansen, som er avdelingsleder og som har vært komitesekretær i kunstutvalget. «Det synes jeg at disse to kunstverkene gjør. Dessuten er de begge med på å styrke skolens identitet på hver sin måte.» Det er tydelig at kunsten på Seiersborg også engasjerer elevene og de ansatte, og på mandag etter vinterferien var det mange elever som fant bildet av seg selv i fotocollagen til Jenny Alnæs. «Det ga mange fine reaksjoner,» forteller Heidi og smiler.

«Den kunstneriske kvaliteten på leveransene har vært viktig,» sier Espen. «Og at kunsten ikke blir utdatert.» Emil André har vært elevenes brukerrepresentant i kunstutvalget, og har vært opptatt av hvilke ønsker elevene har hatt med utsmykkingen, men også hva de ikke ønsket seg.  «Dette vil jo være en del av elevenes hverdag på en skole som legger vekt på å skape et trygt og inkluderende miljø. Da er det klart at elevenes meninger og hensyn må tas med i prosjektet,» legger Espen til.

Hentet fra pressemelding til og artikkel i Demokraten 29. feb 2020