Informasjon i forbindelse med skolestart ved Seiersborg videregående skole og Koronavirus

Kjære elever og foresatte.

Det skal være trygt å gå på skolen

Når skolen nå åpner vil det settes inn flere tiltak for å begrense smitte og for å opprettholde en trygg og god skoledag for alle. Følgende tiltak er satt i verk for å sikre at det er trygt for elever å komme til skolen:

  • Elevene får egen smittevernrutine ved oppmøte på skolen og bistand til å følge denne. Rutinen innebærer økt fokus på rett håndvask og vask av utstyr i opplæringen. Elevene vil bli delt opp i mindre grupper med sine egne områder for opplæring og pauser. Elevene er fordelt i mindre klasser enn vanlig og plassert med større avstand til hverandre.
  • Informasjon om smittevern er godt synlig både med skrift og bilder som påminnelse og hjelp til å opprettholde gode rutiner for smittevern.
  • Det er satt i verk forsterket generelt renhold og spesielt knyttet til områder som er særlig utsatte.

Ut over det som er nevnt over skal skolen fremdeles sørge for at alle har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

For de som føler seg syke

De som ikke føler seg friske skal ikke møte på skolen. Dette gjelder også ved milde symptomer. Blir noen dårlige i løpet av skoledagen må man gå hjem så fort som mulig. Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfri.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal elevene møte på skolen som normalt. De skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.

Elever med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Skoleskyss

De som skal benytte buss, må holde god avstand, både i perioden man venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås dersom det er mulig. Skolen gir informasjon til Østfold kollektivtransport om tilpasningen i oppmøtetid for elever med krav på tilrettelagt skoleskyss. Ved spørsmål om dette, ta kontakt med skolen.

Skolens pausetilbud

Skolens kantinetilbud er foreløpig stengt. Det vil allikevel bli servert matpakke til lunsj for alle elevene. Pauser vil foregå på utvalgte plasser og i de gruppene man tilhører samt med økt tilstedeværelse av lærere og miljøarbeidere for å kunne opprettholde et godt smittevern.

Ta kontakt

Hvis du som elev eller foresatt har spørsmål eller bekymringer knyttet til oppmøte på skolen, ta kontakt med skolen på telefon 69 35 47 00. Ytterligere kontaktinformasjon finner du for øvrig her.

Med vennlig hilsen
Harald Becken
Rektor
Seiersborg videregående skole