Da Jan Robin Kolborg Lund gikk i 4.klasse fikk han diagnosen Atypisk autisme og ADHD. Han fikk undervisning i eget klasserom, følte seg utenfor og hadde ikke så mange venner. På Seiersborg endret det seg. I dag jobber Jan Robin som lærling i en Bunnpris-forretning og etter lærlingtiden er målet fast jobb i butikk. Han er målbevisst, og ser lyst på fremtiden.

Jan Robin er 18 år. Han gikk ut fra Seiersborg videregående skole i 2016, og startet som lærling ved en Bunnpris forretning hvor han hadde hatt praksis i skoletiden. Her trives han godt.
– Jeg har alltid drømt om å jobbe i butikk så jeg var glad da jeg fikk praksisplass på Bunnpris. Her møter jeg mange hyggelige mennesker, og jeg er opptatt av å yte god service slik at kundene får en god opplevelse ved å handle hos oss, sier han.

 

Tilrettelagt undervisning fra 3.klasse
Da Jan Robin gikk på barneskolen fikk han diagnosen Atypisk autisme og ADHD. Han fikk egen undervisning i eget klasserom, og hadde friminutt utenom de ordinære friminuttene.
– Jeg hadde ikke så mange venner, sier Jan Robin.
Da han begynte i 8.klasse startet en gradvis tilpassing med timer sammen med resten av klassen, men følelsen av å være utenfor var likevel tilstedet.

 

Så snudde det
Da Jan Robin skulle søke videregående skole fikk han høre om Seiersborg. Han søkte, og kom inn.
– Da jeg begynte på Seiersborg åpnet en ny verden seg for meg. Jeg møtte andre som var mer lik meg, og følte meg som en av dem. Der var det veldig fint miljø, og jeg følte jeg kunne prate med alle, sier han.

 

God oppfølging
Personalet på Seiersborg la til rette for mestring og støttet underveis.
– Jeg fikk god hjelp av lærerne. Jeg har blant annet litt problemer med å finne på ting selv, eller å ta initiativ og det fikk jeg god hjelp til på Seiersborg. Da jeg skulle begynne å tenke på jobb husker jeg godt hva en lærer sa til meg. Han sa «Du kommer ikke til å ha den samme jobben resten av livet. Du kommer til å ha mange» Det hjalp meg veldig. Han hjalp meg også å få lærlingplassen jeg har i dag.

 

Målbevisst ung mann
Jan Robin drømmer om jobb på Outland som er en spesialbutikk som selger bøker, spill og samleobjekter. De arrangerer også aktiviteter for interesserte, og Jan Robin deltar der. Han har også bidratt både som leder for en gruppe, og som maskot på event.
– Jeg har hatt lyst til å jobbe i en slik butikk siden jeg var liten og samlet på kort. Jeg er på Outland en del på fritiden, men nå som jeg jobber på Bunnpris har jeg ikke så mye tid, sier han.
På Bunnpris er Jan Robin opptatt av å stå på, og han stiller gjerne opp utover vanlig arbeidstid, i håp om å komme nærmere drømmen:
– Jeg er opptatt av å gjøre en god jobb. Det vil hjelpe meg videre på veien til å nå drømmen min. Jeg jobber for å få en god attest.

 

Har aldri gitt opp
– Mamma har vært en viktig støtte. Mange fortalte henne at jeg aldri kom til å fungere som andre, men hun sa alltid til meg: «Du kan bli hva du vil bare du legger hjertet ditt i det». Det glemmer jeg aldri. Hun har alltid støttet meg og aldri gitt opp, smiler Jan Robin.
Jan Robin tar nå sertifikat, og en dag vil han stå i fast jobb og finne seg en leilighet.