– Hadde du møtt meg for to år siden så hadde du nok ikke kjent meg igjen. Jeg kom 25 minutter for sent den første dagen og likte ikke å prate med folk. I dag trives jeg veldig godt på skolen og føler jeg kan prate med hvem som helst. Det er frigjørende. 

Det forteller Alvin (17), som startet på bygg- og anleggslinja på Seiersborg da den var ny i 2020. I dag har tre av fire elever som gikk videre på andre året fått lærlingplass. Den fjerde fortsetter på Seiersborg, men har valgt en annen retning. 

– At jeg har kommet så langt på disse to årene har kun med lærerne og opplegget her på Seiersborg å gjøre. Kjell Inge og Ole Jørgen forstår oss og tilpasser skoledagen slik at vi kan lære mest mulig, sier Alvin når vi møter han ute på byggeplass i Sarpsborg.  

Seiersborg videregående skole er en privat videregående skole drevet av Blå Kors Fredrikstad med et tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø. Skolen er gratis og gir den samme utdanningen som i den offentlige videregående skole. 

Trives på byggeplass: Alvin gleder seg til å starte som lærling hos Betongbygg i høst.

To dager i uken har Alvin utplassering i Betongbygg – en av Sarpsborgs største entreprenør og utbygger. Her har han fått mye nyttig erfaring det siste året, ikke bare innen fagområdet, men også om regler og oppførsel i arbeidslivet. 

– Vi har lært mye av Kjell Inge om hva som forventes av oss i arbeidslivet, så jeg var forberedt. Mobilen blir liggende på brakka, og jeg møter opp i tide hver dag, smiler Alvin. 

Lærlingene er rekrutteringa til byggebransjen 

I Kvartal 273 midt i Sarpsborg sentrum har Alvin vært med når det nye næringsbygget til blant annet NAV bygges opp. Sammen med han er byggeleder Erik, som har 40 år lang fartstid i Betongbygg. Han startet på samme måte; som lærling. 

– Å ha lærlinger er viktig og lærerikt både for ungdommene og for bedriften. Ungdommene lærer mye av å være på byggeplass, og det gagner bransjen senere, smiler Erik og legger til: 

– Dette er jo rekrutteringa til byggebransjen! 

Erik har kun positive tilbakemeldinger på den jobben unggutten Alvin gjør for firmaet. 

– Alvin er en fin gutt som er veldig positiv til det å jobbe. Han kommer alltid til tida, og det ser ut til at han trives godt i miljøet.  

God oppfølging: Alvin har vært utplassert hos Betongbygg to dager i uka det siste året. Her har han fått god oppfølging og funnet sin plass i miljøet.

Da Alvin startet sin utplassering i Betongbygg, var det tømrer han fikk prøve seg på først. Nå har han endret retning og satser på å bli forskalingssnekker.  

– Som tømrer var det lett å fokusere på alle feilene jeg gjorde, for de var så synlige. Nå fokuserer jeg heller på det som er jobben min – å bygge et godt fundament slik at bygget står, sier han.  

– Det er givende å se det ferdige resultatet 

Noen kilometer unna Kvartal 273, på parkeringsplassen Steffensjordet i Fredrikstad sentrum, har Betongbygg jobbet med utbedring av byens populære skatepark. Her møtte vi 18 år gamle Jens-Ole før sommeren. Han har allerede startet som lærling. 

– Jeg gikk halvannet år på Seiersborg. Det var et veldig bra sted å være med gode lærere og små klasser. Men i samarbeid med læreren min fant vi ut at arbeidslivet passet bedre for meg enn skolebenken, kunne Jens-Ole fortelle mens han pusset den nystøpte betongen i byens skatepark. 

På byggeplass er det byggeleder Glenn som har ansvar for å følge opp Jens-Ole. Han forteller om en gutt som er lærevillig og som gjerne kommer en halv time før han må hver dag for å ta en kaffe og preke litt med guttæne. 

– Jens-Ole er flink til å møte opp og gjøre jobben sin. Vi merker på de fleste lærlingene våre at overgangen fra skolen til arbeidslivet kan være stor, derfor bruker vi også litt av læretida i oppdragelsesøyemed. 

Jens-Ole bekrefter at det har vært en omstilling, og den største overgangen for han var å komme seg opp på morgenen. 

– Jeg har forstått at det er viktig å være pålitelig og møte opp når man skal, smiler Jens-Ole og legger til: 

– Det er givende å se at det blir noe ut av det jeg gjør og at andre kan få glede av det, for eksempel det vi gjør her nå i skateparken. Jeg gleder meg til å se det endelige resultatet og at det tas i bruk. 

Ivrig: Jens-Ole møter alltid opp på arbeidsplassen en halvtime før jobben starter. – Viktig å få preka litt før dagen starter, sier han.
Tettere oppfølging i et mindre skolemiljø 

På Seiersborg videregående skole møter vi Kjell Inge Hansen. Han er en av programfaglærerne på Bygg- og anleggsteknikk og startet på Seiersborg samtidig med Alvin og Jens-Ole.  

– Det har vært to veldig spennende og utfordrende år! Det er givende å se hvordan elevene her har utviklet seg, både som personer og faglig, forteller Kjell Inge. 

For Kjell Inge er det viktig å lytte til og se an elevenes behov. Ofte har det vært best å utøve teorien i praksis i verkstedet. I tillegg ser han et behov for å forberede ungdommene på arbeidslivet og voksenlivet generelt, så det bruker han tid på.  

– Vi har fokus på å se hele mennesket her hos oss. Vi har de ressursene som trengs for å følge opp hver enkelt i et mindre skolemiljø, derfor kommer vi også veldig tett på elevene når vi først oppnår tillit. Jeg opplever at vi kommer langt med å være et medmenneske, så klart med tydelige rammer. 

Engasjerte lærere: Kjell Inge og Ole Jørgen betyr mye for elevene på Seiersborg.

Hva brenner du for i jobben din som programfaglærer på Seiersborg? 

– Hvis jeg får se et smil hos en ungdom her, da betyr det at han eller hun har fått til noe. Eleven er stolt og kjenner mestring, og da har vi puttet noe i sekken. Målet mitt er å lose og styrke ungdommene gjennom skoleårene slik at de kommer seg i jobb og blant annet får oppleve den gode følelsen av å ha en lønnskonto, eget kort, og mulighet til å kunne kjøpe egen bil. 

Stort behov for folk i bygg- og anleggsbransjen 

Det er et trendskifte i arbeidslivet i Norge i dag, og arbeidsmarkedet skriker etter folk. Spesielt er det merkbart i bygg- og anleggsbransjen ifølge Statistisk Sentralbyrå.  

HR-sjef i Betongbygg, Remi Løkke, sier at for en stor, lokal entreprenør som dem betyr lærlingene og elevene i utplassering mye: 

– Vi har som mål at ungdommene som har sin læretid hos oss også skal få jobb når læretida er over. Vi liker å ta vår del av samfunnsansvaret – å få utdannet og rekruttert flere ungdommer til yrkesfag. Å ha lærlinger gir oss en god mulighet til å fylle på med gode fagarbeidere. 

Viktig med lærlinger: Erik og Remi fra Betongbygg er godt fornøyd med lærlingene de har. – Lærlingene er viktige, de er jo rekrutteringa til byggebransjen, sier de.

Alvin og Jens-Ole fra Seiersborg videregående skole er to av fem lærlinger bedriften har hos seg på nåværende tidspunkt. Remi er full av god-ord når det gjelder Seiersborg og gutta de har derfra: 

– Det er flott at skolen tar vare på og gir muligheter til de elevene som ikke passer inn i den tradisjonelle videregående skolen. Mange blomstrer opp når de kommer ut på byggeplass og trives med både ansvar og oppgaver. Både Alvin og Jens-Ole er fine gutter som vi trenger i arbeidslivet!