I likhet med øvrige skoler i Viken Fylkeskommune stenger Seiersborg videregående skole. Fra skolestart fredag den 13.03.2020 blir all all undervisning flyttet fra skolens område til hjemme via de digitale hjelpemidler som er gjort tilgjengelig for elevene ved skolen. I første omgang vil skolen holde stengt fram til fredag den 03.04.2020.

Skolen har forsvarlige digitale læringsplattformer for å kunne tilby opplæring digitalt. Nærmere informasjon om denne blir gitt av den enkelte klasses fag-, og kontaktlærere.

Skolens ledelse, samt ansatte ved de ulike utdanningsprogrammene vil være tilgjengelig via telefon, epost og Teams. Oversikt over telefonnummer finner du her: Ansatte.

Vi er i en situasjon der vi må jobbe proaktivt med å bremse smittespredning og videre negativ utvikling av koronasituasjonen. Skolens ansatte vil gjøre sitt ytterste for å opprettholde høy kvalitet på opplæringen og ber om hjelp fra foreldre og foresatte i dette arbeidet.

Harald Becken
Rektor