Seiersborg videregående skole ble etablert i 1976 med «to klasser a 10 elever i sveise- og konstruksjonsfag»

I dag er skolen godkjent for 132 elevplasser, gir den samme utdanning som i den offentlige videregående skolen, og tilbyr flere yrkesretninger. Skolen er et tilbud til elever som har behov for tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

I kveld er alle nåværende og tidligere elever invitert til jubileumskonsert på Røde Mølle. Vi ønsker alle en riktig fin jubileumsfeiring, gratulerer med 40 år og deler en tekst skrevet av Jan-Kåre Fjeld til jubileumsheftet 100Blaa, i forbindelse med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad sitt 100 års jubileum:

Vi trenger veier og vi trenger kart for å sette mål. Deretter trenger vi gode råd for å nå dem. Med aktiv veihjelp underveis nås de fleste målene. Men ikke alltid. For mange har veien vi foretar vår skolegang på, flere svinger og bratte bakker enn kartet forteller. Kartet stemmer ikke med terrenget, og fortvilelsen er et faktum.

Da er det godt å vite at det finnes muligheter til å foreta nye veivalg – med oppdaterte kart. Fordi de tegnes av den som skal bruke dem – sammen med folk som vet hvordan slike kart skal tegnes. Og som også vet at det påfølgende veivalget må foretas på brukernes premisser. der hans eller hennes beste evner og ressurser til å finne frem blir utnyttet, slik at det ønskede målet faktisk nås.

På Seiersborg videregående skole har de tegneferdigheten som skal til for å få kart og terreng til igjen å stemme overens.