Den 27.04.20 åpnes det for at opplæring skal kunne foregå på skolen for elever som går på VG 2 yrkesfag ved Seiersborg videregående skole. Elevene skal møte til vanlig tid kl. 08.20 på mandag morgen og opplæring vil skje i henhold til den timeplanen som er satt for dagen. Det er sannsynlig at ikke all opplæring vil skje med oppmøte på skolen. Dette vil det bli gitt informasjon om i løpet av uken.

Når skolen nå åpner gradvis vil det settes inn flere tiltak for å begrense smitte og for å opprettholde en trygg og god skoledag for alle. Mer informasjon finner du her.