Vi starter skoleåret med smittevernnivå GULT. På gult nivå kan vi ha undervisning i klasserommene. Vi må vaske pulter og stoler når vi forlater rommet og rengjøre utstyr etter bruk. Vi må fortsatt holde avstand og unngå håndhilsning.

Retningslinjer utarbeidet etter Gult nivå fra udir.no:
• Ingen syke skal møte på skolen
• Unngå håndhilsning og klemming
• Elevene skal vaske hender ved skolestart, etter pauser, ved skoleslutt og ellers ved behov
• Elevene har faste plasser i klasserommet. Det er navneskilt på pulter og stoler.
• Elevene desinfiserer sin pult og stol på slutten av skoledagen
• Elevene skal spise på plassen sin i klasserommet
• Det er ikke servering i kantina og vanndispenser og kaffemaskin er stengt
• Klassene benytter egne innganger, og har avgrensede område til pauser både ute og inne
• Unngå trengsler og store forsamlinger
• Utenfor klasserommet bør ansatte og elever holde 1 meter avstand i alle situasjoner
• Vi har gode rutiner for forsterket renhold

Mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet:
Korona og skolehverdagen
Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole